maandag 28 februari 2011

Lets Talk: Politics

Amsterdam Zuidoost - No Limit/Ganzenhoef - Stichting Lets Get Entertained organiseert maandelijks de talkshow: Lets Talk… Met afgelopen zondag het onderwerp politiek ivm met de aankomende Provinciale Staten verkiezingen. Een fotoreportage.

Klein en gezellig
De afgelopen middag werd samen met de PvdA georganiseerd. De politici Omar Suma, Carla Kayiba en Elvira Sweet waren de gastsprekers. Het idee van de talkshow was goed. Het was gezellig. Maar de uitvoering rammelde. Met een opkomst van 20 man inclusief organisatie en sprekers was het wel erg klein.

Meer vuur nodig
En het debat kwam niet goed van de grond. Met alleen de PvdA aanwezig was het preken voor eigen parochie, het publiek was sowieso al eens zijn met de visie van de PvdA sprekers. En de stellingen waren te abstract om de tongen echt los te maken. De volgende keer meer olie op het vuur gooien en meer verschillende partijen uitnodigen.©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

zondag 27 februari 2011

PvdA ballonen

Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose en Jelle VanderHoek
Jelle: "Mam, ik heb de burgemeester van Zuidoost ontmoet!"

Amsterdam Zuidoost - Amsterdamse Poort - Afgelopen zaterdag deelde GroenLinks flyers uit bij de Shopperhal. SP had een marktkraampje naast de bruine banken op het klein Bijlmerplein. En de PvdA delegatie was neergestreken in Eetcafé 100% Zuidoost. Meestal toch de plek waar juist de VVD haar standpunt heeft. En de PvdA deelde rode ballonnen uit die overal in de Poort terug te vinden waren.

De politici waren campagne aan het voeren voor de komende Provinciale Staten verkiezingen op woensdag 2 maart. In het gesprek met stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose van de PvdA kreeg de nog niet stemgerechtigde Jelle (8 jaar oud) een rode ballon. Daar was hij zeer blij mee. 

Ballonen en kinderen: goede combi
Ballonen doen het bij kinderen altijd goed. Beter dan flyers. Jelle vertelde 's avonds thuis trots aan zijn moeder: "Mama, ik heb de burgemeester van Zuidoost ontmoet en een ballon gekregen!" De ballon was achtergebleven op het verjaardagsfeestje van zijn nichtje. Waar het uren voor vermaak heeft gezorgd.


Ballon en hoge plafonds: minder
Of het personeel van de naastgelegen Van Haren Schoenenwinkel ook zo blij waren met de ballonen is de vraag. Tegen het hoge plafond zweefde een aantal ballonnen die alleen met behulp van een trapje naar beneden gehaald konden worden.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

zaterdag 26 februari 2011

Tofik Dibi luistert en spreekt in Zuidoost

Tweede Kamer lid voor GroenLinks
Tofuk Dibi
Amsterdam Zuidoost - persbericht - Dinsdagmiddag 1 maart tussen 17.00 en 19.00 uur is GroenLinks Tweede Kamerlid Tofuk Dibi in Amsterdam Zuidoost. Hij geeft antwoord op alle vragen over de Provinciale Statenverkiezingen, de Eerste Kamer en de landelijke politiek.

Woensdag 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. De komende dagen wordt er daarom ook in Amsterdam Zuidoost op veel punten geflyerd, speciaal voor de mensen die nog twijfelen over of ze gaan stemmen of nog niet weten op welke partij. Tweede Kamerleden houden spreekuur voor iedereen die hen wil spreken.

Groene en sociale oplossingen
Deze verkiezingen gaan over de toekomst van Nederland. We stemmen op 2 maart voor de Provinciale Staten en, indirect, voor een nieuwe Eerste Kamer. GroenLinks laat zien dat er groene en sociale alternatieven zijn voor de oplossingen van het rechtse kabinet. Of zoals GroenLinks ze noemt: schijnoplossingen.

GroenLinks kiezen
Volgens GroenLinks moet u op GroenLinks stemmen als u kiest voor dier- en milieuvriendelijke landbouw, voor goed openbaar vervoer en een groen landelijk gebied. “Kies voor een nieuwe toekomst, ga stemmen op 2 maart en zorg mee voor meer GroenLinks in de provincies en in de Eerste Kamer,” aldus Jesse de Wit van GroenLinks

Wie wat waar
Dinsdag 1 maart, 17.00 - 19.00 uur, Station Amsterdam Bijlmer ArenA.
Meer informatie over de standpunten van GroenLinks, kijk dan op http://verkiezingen.groenlinks.nl/Meer richtingsgevoel

Amsterdam Zuidoost - Anton de Komplein - Tiental kompassen op het stuur van deze fiets geven toch de gedachten dat de eigenaar van de fiets niet zo zeker is van zijn of haar richtingsgevoel. Of zou het gewoon voor de sier zijn?

Op de redactie gebruiken we regelmatig het gezegde: "If you don’t know where you are from, you don’t know where you are going." Met daarbij de aanvulling: “If you don’t know where you are going, at least you can’t get lost.” Vooral als we de grootste lol hebben met iets waarvan het nut onduidelijk is.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

donderdag 24 februari 2011

Spam: koop een diploma

Amsterdam Zuidoost - Edumbe - Spam mail, komt als het goed is, niet binnen in je mail box. Helaas, zo nu en dan, glippen een aantal door de filters heen. Over het algemeen blijft de verbazing bestaan. Hoe dom kan men zijn dat de afzenders denken hiermee succes te hebben? De nog grotere verbazing komt bij de ontdekking dat daadwerkelijk genoeg mensen voor veel geld in de oplichterij trappen.

En soms werkt de spam mail op de lach spieren. Zoals de onderstaande mail. Zou de afzender daar nou een opleiding voor hebben gevolgd of zou hij het helemaal zelf bedacht hebben? Voor diegene die hier daadwerkelijk intrappen: ooit het idee van 'school afmaken'in de juiste context begrepen?


"Hi
I'm emailing you to give you a career advice.
High salary job is much easier to find with a diploma.
Give them a call:


Inside USA . : 1 - 845 - 709 - 8044
Outside USA.: + 1 - 845 - 709 - 8044


Call them leaving your first and last name along with your telephone number on their voicemail and they will contact you very soon.
I hope this information will help you."


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Swingen: a.s. zaterdag Ladies Night

Amsterdam Zuidoost - Edumbe - The Soul Sisters organiseren a.s. zaterdag 26 februari een Ladies Night. Het is in de bar van het Bijlmersportbad met achter de draaitafels de DJ's Diva, Djora en als gast DJ Debe. Een avond gezellig en lekker ontspannen swingen op een drukke dansvloer voor heren en dames. De organisatie zorgt ook voor de aanwezigheid van eten en beveiliging. 

Wie, wat en waar:
Entree € 10,-.
Anton de Komplein 157
Van 22.00 tot 4.00 uur.

Voor meer informatie:
TheSoulSisters.nl


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

woensdag 23 februari 2011

Kleiburg: Wel of niet?

Amsterdam Zuidoost - Edumbe - De discussie is nog gaande met wat te doen met de flat Kleiburg. Renoveren of slopen? Is het cultureel erfgoed of een lelijk betonnen gebouw? Het zal de laatste van de ‘honingraat hoogbouw Bijlmerflats’ die gesloopt zal worden. Of niet dus. GroenLinks organiseert een discussieavond op 18 maart in de Bonte Kraai en nodigt geïnteresseerde uit om mee te praten.

De huidige Woningcoöperatie Rochdale wilt van het gebouw af. Iedereen kan het kopen voor een euro. Let op: zitten nog al wat kosten, addertjes onder het gras, aan verbonden. Renovatie zou € 70 miljoen kosten en sloop 'slechts' € 10 miljoen.


Betonnen Jungle
De andere aanliggende overgebleven honingraatflats zijn onderdeel van de het ‘Bijlmer Museum’. De massaliteit van de honingraatflats en de letterlijke opstapeling van sociale problemen in de flats bezorgde de Bijlmermeer de bijnaam ‘betonnen jungle’.

Bijlmer Museum
Voorstanders vinden dat het gebouw behouden moet worden als onderdeel van het Bijlmer Museum. Tegenstanders vragen aan hen waar zij met hun gezin in willen wonen: in de flat of in de nieuwe laagbouw? De meeste oud-bewoners van de andere gesloopte flats die nu in de nieuwe laagbouw wonen zeggen voor geen goud meer in een flat te willen wonen.

Studentenstad?
Wat zou het beteken voor Zuidoost als alle woningen worden omgebouwd tot studentenwoningen? Daar is een groot tekort aan. Zou Zuidoost dan een levendige studentenstad worden? Of als het gesloopt zou worden, krijgen we dan achteraf spijt? Wat is wijsheid?

Discussie
Iedereen die wilt wordt door GroenLinks uitgenodigd om mee te praten op 18 maart in de Bonte Kraai, Kraaiennest 68. Tussen het Metrostation en het winkelcentrum en parkeergarage Kraaiennest. De avond begint om 19.00 uur.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

dinsdag 22 februari 2011

Rest niks anders dan stilte en verdriet


Amsterdam Zuidoost - Edumbe - Vorige week kreeg ik een telefoontje dat mij het zwijgen oplegde en liet stil staan in verdriet. Een dierbare kennis, Damas aka Lepricon, is overleden. Vandaag is zijn crematie. Voor meer informatie lees het forum op het magazine Hip Hop In Je Smoel

Auke. 
©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

maandag 21 februari 2011

Gunstige moties voor een Groen Gaasperdam aangenomen!

Amsterdam Zuidoost - persbericht - Woensdag 16 februari besloot de gemeenteraad over de Structuurvisie Amsterdam 2040, het document dat voor de komende jaren de richting aangeeft waarin Amsterdam zich zou moeten ontwikkelen. Concrete plannen kunnen er op worden gebaseerd. Een aantal voor het groen van Zuidoost gunstige moties werd aangenomen.

Naast bestuurders, raadsleden en ambtenaren praatten en dachten de afgelopen jaren deskundigen en vooral veel burgers uit de gehele stad mee over de voorstellen. Vanuit Zuidoost heeft Platform Gaasperdam Groen! zich vooral sterk gemaakt voor behoud van het groen en recreatiemogelijkheden in onze omgeving.

Regelmatig contact met bestuurders
Geregeld lieten we onze stem horen, zowel mondeling als schriftelijk, er was contact met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouders. En in de laatste periode was er veel contact met de gemeenteraadsleden die tenslotte als volksvertegenwoordigers de beslissingen nemen. Zo organiseerde het Platform in het najaar nog enkele excursies voor hen en de, deels nieuwe, deelraadsleden uit Zuidoost.

Inzet succesvol
Platform Gaasperdam Groen! heeft met vreugde ervaren dat onze inzet behoorlijk succesvol is geweest. Het door het stadsbestuur aan de gemeenteraad aangeboden concept was al op enkele punten bijgesteld. Maar vooral tijdens de debatten in de gemeenteraad is veel aandacht besteed aan de mogelijk in de toekomst door woningbouw bedreigde gebieden bij de Gaasperplas en in het Centraal Park Gaasperdam, de Riethoek.

Toekomst besproken
De gemeenteraadsfracties dienden een groot aantal moties en amendementen in om voor bijstellingen van de Structuurvisie te zorgen. Hoewel de wethouder alle voor ons groen relevante moties afraadde is het Platform, mét kanttekeningen, verheugd dat bijna alle moties werden aangenomen. Dit betekent dat de besluiten mee moeten worden genomen in de zogeheten “Verkenning Gaasperdam” die de komende jaren moet worden uitgewerkt. Daarin moet de toekomst van Gaasperdam worden besproken en bepaald.

De voor Zuidoost belangrijke moties zijn:
• Het Gaasperpark, dat nu getypeerd wordt als “stadspark”, moet in overleg met ook diverse natuur- en groenorganisaties in Zuidoost, voor verschillende ruige delen een andere benaming krijgen, waardoor ze beter kunnen worden beschermd. Dit moet worden vastgelegd in de Hoofdgroenstructuur. Het hele Gaasperpark maakt overigens al deel uit van de HGS (en tegenwoordig ook van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur).

• De Verkenning Gaasperdam moet ondermeer onderzoeken waar en welke bebouwing in Gaasperdam mogelijk is. Met een motie is nu bepaald dat dit onderzoek pas ten zuiden van het bestaande groen, dat is vooral het Oranjebos, mag beginnen. Ook wordt aanbevolen om bij voorkeur helemaal geen plannen te ontwikkelen waardoor aanpassing van de HGS nodig is. Jammer dat men kennelijk die zin “Bij voorkeur niet” nodig achtte: wij hadden liever gezien dat de HGS onvoorwaardelijk niet mag worden aangetast. Wij vragen ons verder af hoe men zich voorstelt ten zuiden van het groen te kunnen bouwen: direct achter de dreef beginnen de woningen van Gein I en III. Wil men de dreef verlagen en daar gaan bouwen, dan zal ergens weer een weg moeten komen. Toch niet door de woonbuurt of toch maar door het park?!

• De HGS zelf werd met een motie trouwens ook versterkt, de gemeenteraad krijgt er meer over te zeggen.

• Een andere motie bepaalt dat in de Verkenning Gaasperdam het onderzoek naar de bebouwing zich niet tot het natuurgebiedje de Riethoek mag uitstrekken. Ook wordt afgeraden om het idee van een doorgaande fietsroute door de Riethoek bij voorkeur niet uit te voeren.

Meer informatie: zie de website van Gaasperdam Groen! www.gaasperdamgroen.nl 

Mijn Straat van Sculpturen

Amsterdam Zuidoost - Edumbe - In de publiekshal van Stadsdeelkantoor Zuidoost zijn van 17 februari tot en met 17 maart werkstukken van scholieren te zien, gemaakt in het kader van de internationale kunstmanifestatie Straat van Sculpturen. De bezoekers kunnen met hun stem bepalen welke van deze werken komende zomer levensgroot voor Centrum Beeldende Kunst Zuidoost komen te staan, in de Straat van Sculpturen Junior.

De tentoonstelling werd geopend door Willem Kwekkeboom, voorzitter Stichting Straat van Sculpturen. Op de tentoonstelling zijn werkstukken te zien van leerlingen van Brede School cluster Holendrecht en van de volgende basisscholen: De Bijlmerhorst, De Holendrechtschool, Van Houteschool, De Tamboerijn en Wereldwijs.

De werken kwamen tot stand in workshops onder leiding van de kunstenaars Daniël Levi, Jikke van Loon, Delano Mac Andrew, Els Petit, Esther Sluiter, Heike Tjepkema, Josien Vogelaar en Ineke Wertheim.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

vrijdag 18 februari 2011

4e keer Bijlmer Open Podium

Curvalicious
Amsterdam Zuidoost - Bijlmerpark Theater - Bob jij of Bob ik? Nee, wij boppen en met plezier. Bijlmer Open Podium, kortweg BOP, is een aangename theateravond. Weg van het ge-zap voor de TV waar alles voorspelbaar is. Om te gaan zitten in het rode pluche van het Bijlmerpark Theater en niet weten wat komen gaat. Afgelopen donderdag was het de vierde editie van het open podium. Het was een aangename afwisseling van drama, humor, dans en muziek.

Bijlmer Open Podium is een avond waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Elke deelnemer krijgt tien minuten om zijn, haar of hun ding te doen op het podium. Op elke avond is plek voor ongeveer negen acts. Ideaal voor amateurs die voor het eerst op de planken gaan staan. Of voor artiesten die nieuw materiaal willen uitproberen. Aanmelden kan via de website van het theater.

Joy Wielkens het gezicht van Bijlmerpark Theater

Gezicht van het theater
De avond werd gehost door Joy Wielkens. Zij is voor de komende twee jaar het gezicht van het Bijlmerpark Theater. Ze staat ook op de voorkant van het huidige theaterprogrammaboekje. Ze is een ‘artist in residence’. Dat is een kunstenaar support programma en maakt het mogelijk voor artiesten als Joy Wielkens om aan hun kunsten te werken. Momenteel werkt ze aan haar nieuwe avondvullende theatervoorstelling ‘Pappa was a rolling… nobody’.
Irene Dingemans
Eenzame klaagzang
Kort door de bocht wat bracht de avond? Joy Wielkens opende en eindigde de avond met zang. Irene Dingemans was de eerste act met een komisch verhaal over een vrouw die in haar eenzaamheid droomt om haar eenzaamheid te delen met haar droomprins, een eenzame Amerikaanse Blues zanger. De zanger blijkt getrouwd, onbereikbaar en helemaal niet eenzaam te zijn. Het karakter van Irene Dingemans blijft met haar klaagzang alleen achter.

Jong dans talent
De dansers van ‘5 O' Clock Class‘ gaven twee keer een dynamisch en explosieve dansvoorstelling. Met ballet beelden ze de harde emoties van twee Hip Hop nummers uit.

5 O' Clock Class
Testen op een echt publiek
Zangeres Laura Stavinhoha probeerde, succesvol, haar eigen geschreven nummers uit. Ze zong en speelde zelf op de piano. En Collin Schorea testte zijn nieuwe materiaal uit van zijn komende show. Het bevat deels auto-biografisch materiaal en verwijst ook naar het hedendaags Curacao. Het was aangrijpend. Collin droeg zijn tekst voor op het podium, over zijn fictieve vader: “In je ogen stond verdriet, dat was goed, het betekende dat je van me hield. Maar toch moest ik weg. Nu zijn je ogen dicht. Morgen op je begrafenis…”

Zwaargewichten in de dans
De hoogste komische noot werd gegeven door de dames van Curvalicious. Trots danste ze op de ritmes van Beyoncé’s Single Ladies. En lieten het publiek genieten van al hun grote rondingen. De host Joy moest van hen mededelen dat vooral alle single mannen zich konden melden na de show bij de bar. Omdat ze zelf ook allemaal single vrouwen zijn. Op de vraag van Joy naar het waarom van hun act was het antwoord: “We houden van dansen en gezelligheid.” En gezellig en leuk was het zeker.

Meer info:
…en aanmelden voor de volgende Bijlmer Open Podium via het Bijlmerpark Theater

©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

GroenLinks trekt aan de fietsbel

Amsterdam Zuidoost - Edumbe - Maandagochtend 21 februari tussen 7.30 en 9 uur gaat Groenlinks tijdens de ochtendspits fietsbellen uitdelen op het Hoekenrodeplein, voor Station Bijlmer ArenA. Hiermee wijzen de politici op het feit dat fietsen gezond, goedkoop en duurzaam is.

Iwan Leeuwin (fractievoorzitter deelraad) en Elly Muller (deelraadslid en fietswoordvoerder) doen ook mee. Hiermee trekt de politieke partij aan de bel voor betere fietspaden en het stimuleren van fietsgebruik in Zuidoost. In de deelraad heeft deelraadslid Elly Muller in 2009 een fietsnota ingediend en ook Dagelijks Bestuurslid Urwin Vyent promoot het gebruik van fietsen in Zuidoost.

Fiets ze erin
Ook Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis (ovb) en Provinciale Statenkandidaat Servaz van Berkum zullen zorgen dat de de week begint met het geluid van fietsbellen. GroenLinks komt al jaren op voor de fiets als vervoermiddel. En GroenLinks wilt meer aandacht voor fietspaden tussen de steden, bij voorkeur als fietssnelwegen.

©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

woensdag 16 februari 2011

Rumble in the jungle: politiek debat café

Amsterdam Zuidoost - persbericht - Kennismaking en debat met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Op initiatief van de betrokken bewoners van Amsterdam Zuidoost wordt op a.s. vrijdag 18 februari 2011 een politieke bijeenkomst georganiseerd in Café Eucalyptus winkel centrum Reigersbos.

Thema: kennismaken met de kandidaten van de Provinciale Staten 2011-2015 en debat met deze kandidaten over hun verkiezingsprogramma.

Wie:
VVD - Dhr. Hans van Straaten
PvdA - Dhr. Edward Westerveld
GroenLinks - Dhr. Urwin Vyent
D66 - Mvr. Thirza Bronner (onder voorbehoud)

Waar:
Café Eucalyptus
Winkel Centrum Reigersbos
Reigersbos 32 A 
tussen de ING bank en Çelik Supermarkt.

Hoe laat:
A.s. vrijdag 18  februari
Inloop vanaf : 19.00uur.
Aanvang programma: 20.00uur.
Einde programma: 21.00uur.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

dinsdag 15 februari 2011

Fatu 5 jaar!

Jeffrey Spalburg, vijfde van links
Amsterdam Zuidoost - persbericht - Stand up comedy in Amsterdam Zuidoost. Op 27 februari 2011 viert Fatu, het stand-up comedy podium van Amsterdam Zuidoost, zijn vijfjarig jubileum. In 2006 vatte stand-upcomedian Jeffrey Spalburg het idee op voor een stand-up comedy podium in Amsterdam Zuidoost. Het bleek een succes te zijn: elke maand treden stand-up comedians en cabaretiers op in Amsterdam Zuidoost.

Comedians uit Nederland komen graag naar Fatu. Het diverse publiek is uitgegroeid tot een trouwe fanbase. Het jubileum wordt gevierd met de comedians Johan van Gulik, Fuad en heel bijzonder voor deze ene keer: Najib Amhali. Deze voorstelling is inmiddels al uitverkocht.

Jeffrey en Najib

Jeffrey en Najib studeerde ooit samen aan de Utrechtse Toneelschool en vormde in een ver verleden het komische duo Brothers Of Showbizz. Tegenwoordig toert hij zelf ook met zijn 2e avondvullende voorstelling Spiekerboks langs alle Nederlandse theaters en is wekelijks te zien als sidekick van JorgenRaymann in het item ‘Paramaribo Pappies’ op Nederland 3.

Fatu
Een Fatu breken is een Surinaamse uitdrukking en betekent lachen, genieten en een andere kijk nemen op de samenleving met vrienden of familie. En dat is wat Fatu elke laatste zondagmiddag van de maand brengt met performances van stand up comedians en cabaretiers. In de pauze kan het publiek genieten van een Surinaams hapje en een drankje en zorgt DJ Phantom van de Raggadonz voor speciale muzikale sfeer. Elke laatste zondag van de maand trakteert vaste host Jeffrey Spalburg het publiek op pure comedy en rauw cabaret.Kleurrijke comedy

In 2006 merkte Krater Theater op dat er in de Bijlmer cabaret en stand-up comedy slechts sporadisch aanwezig was terwijl hier wel behoefte aan was. Krater speelde hier op in met een maandelijks podium, waarbij enerzijds de comedians het Zuidoost publiek kunnen bereiken en anderzijds de inwoners van de Bijlmer de kans krijgen om de beste stand-up comedians en cabaretiers van het land te zien in hun eigen buurt.

Bekende namen
Gerenommeerde stand up comedians sieren het bij Fatu podium waaronder Jörgen Raymann, Jan Jaap van der Wal, Eric vanSauers, Roue Verveer, Jandino, Rachid Larouz, Wilko Terwijn, Soundos, Howard Komproe, Murth Mossel, Samba Schutte en Bob MacLaren.

Krater Theater
Fatu is het maandelijkse cabaret en stand-up comedy podium van Krater Theater. Elke laatste zondagmiddag van de maand presenteren de beste stand-up comedians en cabaretiers van het land zich voor een divers publiek.  De middagen zijn vaak ver van tevoren uitverkocht.Fatu vindt plaats in het Bijlmer Parktheater. Voor meer informatie: www.fatu.nl

Check hier een reportage over Fatu gemaakt door www.Waterkant.net: http://www.youtube.com/watch?v=CTH15jAqjCU

GroenLinks verrast met koffie en liefde

Urwin Vyent GroenLinks op verkiezingscampagne
Foto geleverd door GroenLinks
Amsterdam Zuidoost - persbericht - Reizigers die maandagochtend op station Bijlmer in de snelle busverbinding Zuidtangent stapten kregen een valentijnskaart en een vers kopje koffie aangeboden door Dagelijks Bestuurslid Urwin Vyent en Marijke Vos, beide van GroenLinks. De route van de snelle buslijn 'Zuidtangent' werd 10 jaar geleden vastgesteld. GroenLinks vond dat een goede reden op aandacht te vragen voor het belang van de buslijn.

Het was 's ochtends 14 februari een drukke bedoeling op het busstation Bijlmer ArenA, ondanks een gedeeltelijke staking van de GVB. Op het busstation deelde Eerste Kamer-kandidate Marijke Vos, Portefeuillehouder Urwin Vyent, Provinciale Staten-kandidate Lene Grooten en fractievoorzitter Iwan Leeuwin hun liefde voor de Zuidtangent. Ook veel GVB-reizigers die door de staking langer moesten wachten op hun metro of bus werden verrast op warme koffie en een valentijnskaart.

Geregeld door de Provincie
De Zuidtangent is een snelle busverbinding vanaf station Bijlmer, via Schiphol naar Haarlem. Deze buslijn wordt geregeld door de provincie Noord-Holland, waarvoor de bewoners van Zuidoost op 2 maart een nieuw bestuur kiezen. Met deze actie onderstreept GroenLinks dat hoogwaardig en toegankelijk openbaar vervoer een speerpunt is.

Meer en beter
Urwin Vyent benadrukte het belang van de Zuidtangent: “Deze busverbinding is voor veel mensen uit Zuidoost essentieel om, ook 's ochtends vroeg of 's avonds laat, van en naar hun werk op Schiphol te reizen.” Marijke Vos vulde aan dat GroenLinks altijd een pleitbezorger is van meer en beter openbaar vervoer. Marijke Vos: “Wij willen investeren in extra spoorcapaciteit en goede busverbindingen, en slimme alternatieven inzetten voor het autoverkeer.”

Allemaal aan boord
Rond negen uur stapten de GroenLinksers zelf ook in de bus om ook in Amstelveen, Schiphol, Haarlemmermeer en Haarlem hun liefde voor de Zuidtangent te verklaren. Ook vanuit station Amsterdam Zuid vertrok een groep GroenLinkers met de andere lijn van de Zuidtangent om reizigers in het zonnetje te zetten.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

maandag 14 februari 2011

Exclusieve mode in de uitverkoop


Amsterdam Zuidoost - persbericht - Sample Sale van Elsewerk. Op zaterdag 5 maart is het zover: de halfjaarlijkse Sample Sale van het modelabel Elsewerk. Samples, voorbeelden van de collecties, zijn dan te koop met grote kortingen. Het zijn kledingstukken uit de zomer en wintercollectie.

Kom voor fabulous fashion van een jonge designer uit Zuidoost. Kom uit nieuwsgierigheid, kom voor een drankje maar vooral, kom voor exclusieve mode naar de studio van Elsewerk Fashion in Echtenstein.

Wanneer, waar en hoe laat?
Zaterdag 5 maart
Ectensteind 116, Amsterdam
Van 16.00-20.00 uur

©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

woensdag 9 februari 2011

Nieuwe lichting buurtbemiddelaars

De nieuwe buurtbemiddelaars van Beter Buren
Amsterdam Zuidoost - Stadsdeelkantoor - Dinsdagmiddag kreeg een nieuwe lichting buurtbemiddelaars uit handen van stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose hun certificaat Buurtbemiddelaar. Zij zijn door stichting Beter Buren opgeleid om te helpen als bemiddelaar bij het vreedzaam oplossen van ruzies tussen buren in Zuidoost.

De jongeren zij getraind om onpartijdig te zijn. En zonder te oordelen te luisteren naar de ruzie makende partijen. Deze partijen kunnen volwassenen zijn die ruzie met jongeren hebben of jongeren met andere jongeren uit de buurt.
Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose
Hou van vrede
In vergaderzaal 502 bovenin het staddeelkantoor haalt Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose twee van de jonge bemiddelaars naar voren. En vraagt hen uit te leggen waarom ze bemiddelaar zijn geworden. Het meisje antwoordt: “Ik vind het belangrijk dat er geen ruzie wordt gemaakt. Ik hou van vrede.”

De bron van ruzie
En aan de jongeman Godwin de vraag waarom mensen ruzie maken: “Nou, ik mag me nu zelf man noemen. Ik ben sinds kort 18 jaar.” Dus geen jongeren meer, dat even terzijde. “De bron van ruzie is dat mensen alleen aan zichzelf denken.”

De hulp van Stichting Beter Buren kan worden ingeroepen
 door de buurtbewoners zelf maar ook door de politie
Blij en fijn in de buurt
De vrijwilligers, jongeren en volwassenen, van Beter Buren zijn speciaal opgeleid om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen buren. Het zijn allemaal Amsterdammers die zich inzetten voor een beter Amsterdam. Zodat iedereen blij en fijn kan wonen in zijn eigen buurt. De vrijwilligers worden ingezet op verzoek van buren zelf. Of bijvoorbeeld door de politie.

©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright.