maandag 31 januari 2011

Volop tegen dichte deur

Amsterdam Zuidoost - Bijlmer ArenA Station - De buitenste automatische schuifdeur, aan Amsterdamse Poortzijde, gaat alleen open voor mensen die naar buiten willen. De sensor aan de buitenkant is kapot. Mensen die naar binnen willen moeten wachten op iemand die van binnen naar buiten loopt. Of via een andere deur naar binnen gaan.

Veel reizigers denken dat de deur het niet meer doet. Ze staan vertwijfelend te kijken. Meestal lopen ze naar een andere deur. En verbazen zich als ze eenmaal binnen zijn en zien dat de deur het wel doet.

Deur open
Of in het geval van de twee jongens op de foto’s: de eerste loopt met volle vaart tegen de deur op. Wordt boos op de deur: “He, ga eens open!” Zijn vriendje loopt ondertussen naar de andere deur. Mensen die naar buiten komen lopen activeren de sensor. Deur gaat open. Ze lopen naar buiten. De jongen roept: “Hé, hij luistert!” En hij glipt naar binnen. Snel naar zijn vriendje toe.©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Beroepscollege misbruikt verkiezingsborden

Amsterdam Zuidoost - Edumbe - Het Beroepscollege Zuidoost heeft reclameposters op de verkiezingsborden geplakt. Deze aanplakborden zijn bedoeld voor boodschappen van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Op 2 maart mogen alle stemgerechtigden stemmen.

Het stadsdeel heeft met witte posters de reclameboodschap afgeplakt. Het Beroepscollage kan hier een boete voor krijgen. Het Beroepscollege is het vernieuwde Augustinus-College.

Staat voor de Staten
De aanplakborden zijn neergezet voor de aankomende Provinciale Staten verkiezingen. De mensen die rechtstreeks door de burger gekozen zijn voor deze ‘Staten’, controleren het Dagelijks Bestuur van de provincies. En kiezen de leden van de Eerste Kamer. Deze kamer toetst de besluiten die de regering maakt in de Tweede Kamer.

Meerderheid op het spel
Bij deze verkiezing staat de meerderheid van de regeringscoalitie, VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV, op het spel. De kiezers kunnen de regering in de Eerste Kamer een meerderheid geven of juist voorkomen.

Elvira Sweet
Uit Zuidoost staat o.a. voormalige Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet voor de PvdA (Partij van de Arbeid) op de verkiezingslijst voor de Provinciale Staten. De poster van PvdD (Partij van de Dieren) is op het bord bij het Bijlmer ArenA station ook verwijderd. Of dit per ongeluk door het stadsdeel is gedaan is onduidelijk.

Weg kwijt?
Mocht het nu in de Boven Kamer duizelen wat nou wat is en hoe het allemaal ten opzichte van elkaar staat? Lees dan meer over hoe en op de volgende links Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale en Gedeputeerde Staten.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

zondag 30 januari 2011

Lokale politiek: ook spannend

De Stadsdeelraad met rechts het Dagelijks Bestuur
Amsterdam Zuidoost - Stadsdeelraad - O.K. in vergelijking tot de revoluties in Noord-Afrika, de oorlogen in Irak en Afghanistan en de scheiding van Sudan verbleekt de lokale politiek. Maar het kan nog steeds spannend zijn. 

De motie van wantrouwen tegen Dagelijks Bestuurslid Emile Jaensch (VVD) door de oppositie maakte de tongen los. En zorgt voor leven in de brouwerij. Op het internet werd veel geschreven. Hieronder stukken uit teksten op verschillende blogs en sites. En links naar de posts op het internet. Met de vergadering in beeld. 

Roy Ristie, D66-OZO op zijn blog:
"VVD Zuidoost zet PVDA en Groen Links voor schut “Dit is schofferen van je partners”, werd er in de wandelgangen van stadsdeel Zuidoost geroepen door fractieleden van de PVDA en Groen Links. Heel ferm, dacht ik bij mezelf."

"Maar neem ze het kwalijk. Wat wil je als de VVD haar coalitiepartners in een spagaat heeft gedreven en daardoor wonden heeft doen ontstaan die niet makkelijk zullen helen. En dat is de VVD Zuidoost zeker aan te rekenen."

"Uitgaande van de coalitie discipline zouden ze zich toch strikt aan de bestuurintentie moeten houden. Ja…., tenzij de VVD een dubbele agenda erop nahoudt. De tijd zal het leren."

Roy Ristie (D66-OZO) altijd in voor een discussie
Op de site van D66-OZO:
"Tijdens de vergadering van de deelraad Amsterdam Zuidoost  van 25 -01-2011 heeft portefeuillehouder Emile Jaensch (VVD) een motie van wantrouwen overleeft. De motie was een gevolg van het feit dat Jaensch, weigerde om vragen vanuit een meerderheid van de fracties, inclusief de coalitiefracties, te beantwoorden."

"Deze werd ingediend door  de gezamenlijke oppositiepartijen D66-OZO, CDA, ChristenUnie, SP en Nieuwe Stijl Socialisme (NSS)."
Lees meer op: http://www.d66-ozo.nl/


PvdA, GroenLinks en VVD stemmen tegen de motie.
Met 20 tegen 9 is de motie verworpen.
Henk de Boer van de CDA:
"- VVD'er Van Casteren: 'Criminele gezinnen spreiden'
- Jaensch: 'Inspirerend'
- Jaensch minacht de raad
- Wim Mos: 'U moet uit uw doppen kijken!'"

"De raadsvergadering van 25 januari begon aardig en lievig. Er stond niet veel op de agenda. Tien uur naar huis. Maar nee, halverwege de vergadering sloegen de stoppen door en de avond eindigde om elf uur in een deplorabele toestand.
Memorabel dat wel."


John Olsen van de Christen Unie:
"Het gezin de hoeksteen van de samenleving. Dinsdagavond 25 Januari hebben we de eerste stadsdeelraadsvergadering van 2011 gehad. Ik vraag mij af of we met deze vergadering ook de trend in gaan zetten voor de rest van het jaar. In mijn eerste twitterbericht van het jaar die ik ook op deze dag verstuurde stelde ik mijzelf dezelfde vraag."

"De vergadering verloopt vrij gemoedelijk, wat voor de raadsvergadering in Zuidoost een bijzonderheid is. Met frisse energie en uitgerust met de nodige debat- en voorzitterstrainingen zetten we een energieke start in van de raadsvergadering."

"Echter wordt de stekker al gauw uit de ‘positieve machine’ gehaald op het moment dat de heer Van Casteren, raadslid van de VVD, zich uitspreekt over zijn standpunt betreffende de toekomst van de wijk Holendrecht."En op de VVD site:
"Voorstel VVD uit haar verband gehaald. Raadslid van Casteren heeft in eerste instantie het volgende gezegd: "Verder zou de huisvesting van bekende probleemgezinnen waar mogelijk gespreid kunnen plaatsvinden om een concentratie van problemen te voorkomen. Dit kan door het aanbieden van alternatieve woningen gerealiseerd worden en is soms ook al de praktijk. Voor Holendrecht zou de VVD meer gebruik gemaakt willen zien van dit middel"

"Na vragen uit de oppositie en antwoord van de heer van Casteren, waarbij er bij de oppositie onder andere verwarring ontstond over een artikel over de VVDfractie in Den Haag die doelde op de Rotterdamwet, heeft Emile Jaensch gezegd het idee 'inspirerend' te vinden. Deze uitspraak is later ingetrokken omdat onduidelijk was wat er concreet mee bedoeld werd."


Wim Mos (D66-OZO): "Dan moet u beter uit uw doppen kijken!"
Voorzitter Eckhardt-Agna (PvdA): "Dat pik ik niet!"
Wim Mos wordt gekalmeerd door (r) Henk de Boer (CDA)

©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

Deadline Ziggo Dome onzeker

Ziggo Dome in aanbouw verkeerd in doemscenario
Amsterdam Zuidoost - Ziggo Dome - De ijzige stilte op bouwplaats van de nieuwe concertzaal Ziggo Dome afgelopen zaterdag lag niet alleen aan het koude winterweer. Vrijdag werd bekend dat de aannemer Midreth failliet is. De bouw loopt vertraging op. Of het lukt om het geplande eerste concert op 11-11-2011 te geven is onzeker.

De stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose sprak vol trots en optimisme over de bouw van de concertzaal in zijn nieuwjaarstoespraak. Marcel La Rose: “Ondanks de economische crisis zien we in Zuidoost toch nog enige bouwactiviteit. Zo zijn op en rond de Arena boulevard de hijskranen zichtbaar van de Ziggo Dome…”

Hoofdpijn
In de toekomst staan in de hal 15.000 man de longen uit hun lijf te schreeuwen voor hun favoriete bands. Maar nu breken de ontwikkelaars hun hoofd over het doemscenario: een faillissement. En hoeveel vertraging het failliet van Midreth oplevert.

Stedelijk stilleven
In Amsterdam ligt de verbouwing van het Stedelijk Museum, een museum voor moderne kunst, ligt stil. En voor de gemeente Utrecht is het onzeker of ze 25 miljoen geleend geld terug krijgen.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

woensdag 26 januari 2011

VVD overleeft motie van wantrouwen

Het Dagelijks Bestuur, Emile Jaensch aan het woord
op de achtergrond oppositie partijen CDA en NSS

Amsterdam Zuidoost - Stadsdeelraad - In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag greep D66-OZO haar kans om samen met alle andere oppositie partijen een motie van wantrouwen in te dienen tegen Dagelijks Bestuurslid dhr. Emile Jaensch van de VVD. De motie werd met ruime meerderheid, 20 tegen 9 stemmen, verworpen. 

D66-OZO raadslid Wim Mos verloor een tijdje na de stemming zijn beheersing en riep uit onvrede over het functioneren van de raadsvoorzitter mevr. Eckhardt-Agna (PvdA): “Dan moet u beter uit uw doppen kijken!” Voorzitter: “Dat pik ik niet!”

Wim Mos, op de achtergrond de voorzitter, 2de v. links
Geen tijd voor excuses
De PvdA verlangde een excuus van dhr. Wim Mos. De kans om sorry te zeggen voor het beledigen -niet netjes spreken tegen- de raadsvoorzitter en tegen de persoon mevr. Eckhardt-Agna liet dhr. Wim Mos aan zich voorbij gaan. Dhr. Wim Mos: “We hebben geen spreektijd.” Vervolgens werd besloten de vergadering niet voort te zetten.

Onverwacht
Het onverwachte politieke steekspel tussen oppositie en coalitie leek de vergadering tot in de vroege uren van de nacht door te trekken. De flater, het niet onder controle houden van de emoties, van D66-OZO zorgde voor een even verrassend snel einde van de vergadering.

Idee verspreidt verwarring
De aanleiding voor de motie van wantrouwen was een uitspraak van VVD-Raadslid dhr. Radboud van Casteren. Hij zei dat het verspreiden van probleem- en criminele gezinnen een oplossing kan zijn voor het aanpakken van een concentratie van problemen in de wijk Holendrecht.

Voorstemmers blijven zitten (D66-OZO), tegen gaan staan (VVD)
Geen zwart-wit antwoord
Het agendapunt was de aanpak van de problemen in Holendrecht. Dhr. Emile Jaensch reageerde na vragen over de aanpak van Holendrecht dat alle aangedragen ideeën worden meegenomen en hij deze inspirerend vond. De oppositie wilde echter een concreet antwoord hebben van Emile Jaensch als VVD-Dagelijks Bestuurslid of hij het idee van zijn partijgenoot een goed, fout of bruikbaar idee vond. Daar wilde dhr. Emile Jaensch geen zwart-wit antwoord opgeven.

Bruikbare ideeën
Hij zei wel: “Als een idee niet door een meerderheid in de raad wordt gesteund is het niet bruikbaar.” Zijn manier van antwoorden werd aangegrepen, onder leiding van D66-OZO, door de oppositie (Christen Unie, CDA, NSS en SP) om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de VVD bestuurder.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

dinsdag 25 januari 2011

Internationaal jaar van de Afrikaanse afkomst


Amsterdam Zuidoost - Edumbe - Vrijdag 4 februari 2011 opening van het internationale jaar voor de mensen van Afrikaanse afkomst.  In de raadszaal van Zuidoost onder de naam Bezinning, Rechtvaardigheid en Erkenning. Een initiatief van Landelijk Platform Slavernijverleden, Tiye International en de samenwerkende Afrikaanse Diaspora netwerken in Nederland.

Via een aanmeldingsformulier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via het Landelijk Platform Slavernijverleden.

Officiële opening
De Amsterdamse GroenLinks wethouder Mvr. Drs. Andrée van Es zal het jaar officieel openen in de raadszaal van Stadsdeel Zuidoost. Zij gaat in de Amsterdamse gemeenteraad over intergratie, diversiteit en inburgering. Met vooraf een welkomswoord door stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose (PvdA).

Sprekers spreken
De volgende deskundigen zullen spreken over verschillende onderwerpen. Namens Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, dr. Artwel Cain namens Orgaan Caribische Nederlanders drs. Glenn Helberg en drs. Hellen Felter namens Tiye International.

En…
Uitgever, publicist en opiniemaker Ludwich van Mulier en SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel gaan ook spreken. Met tot slot drs. Frank King. Internationaal expert op het gebied van immigratierecht. En zal de documentaire VN Wereld Anti-Racsime Conferentie 2001 te zien zijn.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

zondag 23 januari 2011

Premiere Koningin van Paramaribo

Sarina Voorn speelt Maxi Linder

Amsterdam Zuidoost - Bijlmerparktheater - Publiek is enthousiast over het toneelstuk De Koningin Van Paramaribo. Het toneelstuk gaat over het levensverhaal van Maxi Linder. Ze was bemind en verafschuwd. Berucht en beroemd. Het stuk is gebaseerd op het gelijknamige boek van Clark Accord. Helaas kon de schrijver wegens ziekte niet aanwezig zijn. Sarina Voorn speelt indrukwekkend de vrouw die zoveel mannen wist te beroeren.

Maxi Linder was de bekendste hoer van Paramaribo. In een notendop: Ze werd door een familievriend, Oom Nelis, op haar dertiende verkracht. Speelde succesvol de hoer in de jaren dertig. Beroemd omdat ze een sigaar kon oproken tussen haar benen tot een gloeiende peuk overbleef. En als de mannen genoeg geld boden waren zij de, welwillende en lustige, sigaar.

13jarige Maxi huilt uit bij tante: verkracht door Oom Nelis
Gebrandmerkt door het leven
Ze werd in een concentratiekamp gezet tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Zodat de Amerikaanse soldaten geen geslachtsziektes bij haar konden opdoen. En voor het gemak werd ze ook even gebrandmerkt. Ze stierf eenzaam en arm. Maar met het geld dat ze verdiende heeft ze menig kind van een ander eten gegeven en naar school gestuurd.

Intiem rauw verhaal
De acteurs zetten haar leven uit één in een intieme setting. Met zes scènes behandelen ze de zeven hoofdzondes. Met daarbij veel muziek en dans. Of het de acteurs ook lukt, of is het Clark Accord gelukt in zijn boek, om de rauwheid uit haar levensverhaal te pakken en daarmee hun publiek de hardheid van haar leven te laten begrijpen en te laten voelen? Omdat te weten bezoek één van de voorstellingen en lees het boek.

Een bloemstuk voor Clark Accord, maar geen Clark
Info:
Voor data en plaats van komende voorstellingen kijk op dekoninginvanparamaribo.nl of www.sunshiptree.com
Boek: De koningin van Paramaribo, ISBN 90 5000 093 2


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 
www.sunshiptree.com

Boetes voor GroenLinks ingetrokken


Amsterdam Zuidoost - Ganzenhoef - De politie heeft de boetes aan twee leden van GroenLinks ingetrokken. Dat vertelde de politie aan Stadsdeelraadlid dhr. Lindenaar (foto). Vorige week zaterdag in winkelcentrum Ganzenhoef kreeg hij en een ander GroenLinks lid elk een boete van € 100,- voor flyeren bij het uitdelen van politieke pamfletten.

Vier jonge politieagenten deelde de boetes uit voor het niet hebben van een vergunning voor het flyeren. Uitdelen van gedrukte commerciële boodschappen, flyeren, is verboden. Maar het uitdelen van een politiek pamflet is vrije meningsuiting en daarom wel toegestaan. Dit legde de twee GroenLinks-leden ook uit aan de agenten. Maar de vier hadden een andere mening.

Ingetrokken
Een RTV Noord-Holland journalist had de boetenummers gekregen van dhr. Lindenaar en stelde vragen aan de politie. Waarop de politie zelf ook de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op ging nalezen. Ze kwamen tot de conclusie dat de boetes onterecht waren uitgedeeld en trokken deze in. Zo vertelde de politie het aan dhr. Lindenaar.

Vragen voor duidelijkheid
Bij de komende raadsvergadering a.s. dinsdagavond gaat dhr. Lindenaar namens GroenLinks vragen stellen over het voorval. Met als doel duidelijkheid te krijgen waar precies de grens ligt tussen een commerciële en een politieke boodschap.

Op de foto
Op de foto dhr. Lindenaar na zijn officiële installatie in de stadsdeelraad voor GroenLinks. Terwijl hij vriendelijk maar krachtig wordt gefeliciteerd door collega VVD-raadslid dhr. Bottse.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

vrijdag 21 januari 2011

Opleukbeurt Kikkenstein


Amsterdam Zuidoost - Kikkenstein - De honingraatflat Kikkenstein heeft een opleukbeurt gekregen. Naast de flat zijn tuinbanken en bloembakken geplaatst. Op de muren diverse kunstwerken gehangen. Waaronder twee BuurtBerrys, buurtkinderen kunnen een boodschap met krijt opschrijven. Kunstenaar Aileen 'Mick La Rock' Middel maakte kunstwerken met typische Bijlmer uitdrukkingen zoal ‘sang’, ‘swa’ en ‘laterz’.

“Fietsend door de buurt kwam ik erachter dat Kikkenstein een groot grijs geheel is,” zegt flatbewoner en initiatiefnemer Henk van de Belt. Hij noemde het project Decor Kikkenstein. Bij de opening geeft stadsdeelraadlid Roy Ristie (D66-OZO) complimenten aan Henk voor zijn initiatief en het uitvoeren van het plan. Roy Ristie: “Jij, als bewoner, maakt de woonomgeving. Daarom ontvouwt de woonomgeving wat voor mensen er wonen.”

Onderste foto is gemaakt door Jelle
Jawel: hoor de nachtegaal
Bij de houten tuinbanken zijn geluiden te horen. Bij de ene de branding van de zee, bij de andere jungle geluiden en dan… Eindelijk, na veertig jaar is de nachtegaal te horen bij het eerste bankje. Henk: “Electronisch dan. En ook niet een echte nachtegaal. Tussen elf uur ‘s nachts en acht uur ‘s ochtends staan de geluiden uit.” In de reclame folder voor de nieuw te bouwen Bijlmermeer stond geschreven dat bewoners de nachtegaal konden horen zingen. Bewoners hoorde van alles, maar nooit een nachtegaal. Tot nu dus.

Anticiperen niet
Ik kreeg de kans van Rochdale om dit project te doen. Ik heb Kikkensteiners ook beter leren kennen: Ze anticiperen niet! Als alles af is en hangt dan inspireert het ze. En vinden ze het mooi. Maar een paar bewoners deden mee,” is wel een klacht die Henk uitspreekt. In het project is ruimte overgelaten voor bewoners die nu nog met ideeën aankomen.


Grote familie
Henk mag dan klagen dat te weinig bewoners meededen. Hij merkt wel dat zijn plan succes heeft. “Maar ik heb ook gemerkt dat mensen die me nooit aanspraken, nu opeens wel aanspreken en een praatje maken. Ik hoop op nog meer participatie. Meer, veel meer creativiteit. Eén grote Kikkenstein familie is mijn ideaal,” aldus Henk van de Belt.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright. 

woensdag 19 januari 2011

Nieuwe traditie en aankopen in CBK


Amsterdam Zuidoost - CBK/Anton de Komplein - Het CBK Zuidoost heeft een groot schilderij van kunstenaar Bert Jacobs aangekocht. Dat maakte de directeur Annet Zondervan bekend bij de opening van de nieuwe tentoonstellingen Local Heroes: Bert Jacobs en Kersvers.

In de tentoonstellingen Local Heroes laat het Centrum Beeldende Kunst (CBK) het werk zien van een kunstenaar uit Amsterdam Zuidoost. Deze keer Bert Jacobs. In de gelijktijdig geopende tentoonstelling Kersvers zijn de kunstwerken te zien die vorig jaar zijn aangekocht voor de kunstuitleen collectie. Alles is nu te huur en te koop.


Ondersteunen
In het aankoopbeleid van de kunstuitleen speelt het ondersteunen van kunstenaars in Zuidoost een belangrijke rol. Door werk aan te kopen doen ze dat financieel. En doordat kunstliefhebbers het kunnen huren of kopen wordt de naamsbekendheid vergroot.

Eigen scene
Hiermee draagt het CBK-Zuidoost bij aan een ontwikkeling van het levendige kunstmilieu in het stadsdeel. Kunst zelf zet aan tot creativiteit en culturele ontwikkeling. Het draagt bij aan de interactie tussen, maatschappelijke discussies en wekt de nieuwsgierigheid. Als het goed is spreekt kunst tot de verbeelding.Uitvergrote banken
Voor het gebouw, aan de overkant van de weg, staan uitvergrote banken. De kunstwerken van Roberto Tjon A Meeuw, Fatu Bangi, zijn gemaakt uit materiaal wat overal langs de weg te vinden is. De banken stonden al eerder in Rotterdam en Paramaribo. Neem plaats, klets met elkaar en kijk vanaf de banken naar alle voorbij wandelende mensen.


Nieuwe traditie
Annet Zondervan, directeur CBK, hield op een kist haar toespraak. En introduceerde een nieuwe traditie: vanaf nu worden alle toespraken in het CBK gehouden op dat kistje. Een eigen Speakers Corner Zeepkistje maar het is niet zomaar een kistje. Het kistje is een kunstwerk gemaakt door André Sontosoemto.


©2011 Auke VanderHoek, op dit artikel rust copyright.